Go to Main Content

Historia administrativa de la ciudad de Seúl

A A

1º Concejo Municipal (05/09/1956)

Concejales 47

1º Concejo Municipal (05/09/1956)

※ Mandato: Extensión de 3 años anteriores a 4 años.

2º Concejo Municipal (22/12/1960)

Concejales 54

2º Concejo Municipal (22/12/1960)

※ Disolución por el Golpe de Estado 16 de mayo de 1961.

3.º Concejo Municipal (08.07.1991)

Concejales 132

3.º Concejo Municipal (08.07.1991)

4.º Concejo Municipal (12.07.1995)

Concejales 147

4.º Concejo Municipal (12.07.1995)

※ Fueron electos del alcalde de Seúl y jefes de gus a la vez.

5.º Concejo Municipal (01.07.1998)

Concejales 104

5.º Concejo Municipal (01.07.1998)

6.º Concejo Municipal (09.07.2002)

Concejales 102

6.º Concejo Municipal (09.07.2002)

7.º Concejo Municipal (01.07.2006)

Concejales 106

7.º Concejo Municipal (01.07.2006)

8.º Concejo Municipal (2010.7. 1)

Concejales 114

8.º Concejo Municipal (2010.7. 1)